Arc. Ohi IkhimIoya
Engr. Marttin Uwague-Igharo
Engr Joseph ugberaise  Oseghale
Dr. Uchecukwu Nnenna lkhmioya
Arc. Tony Momoh
Mr. Osamudiame Osamede